TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
27/11/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

26/11/2022

Bch th lô 92 Trúng 92
Song thủ lô 12-21 Trúng 21
xiên 2 92-12 / 92-21 / 12-21 Trúng 92-21
xiên 3 92-12-21 trượt
Dàn đề 10 số 36-63-13-31-16-61-33-66-39-93 trượt
Dàn đề 36 số 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69 Trúng 96

25/11/2022

Bch th lô 90 Trúng 90
Song thủ lô 56-65 Trúng 56 / 65
xiên 2 90-56 / 90-65 / 56-65 Trúng 90-56 / 90-65 / 56-65
xiên 3 90-56-65 Trúng
Dàn đề 10 số 37-73-35-53-77-17-71-79-97-03 trượt
Dàn đề 36 số 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 trượt

24/11/2022

Bch th lô 33 Trúng 33
Song thủ lô 13-31 Trúng 13
xiên 2 33-13 / 33-31 / 13-31 Trúng 33-13
xiên 3 33-13-31 trượt
Dàn đề 10 số 38-83-33-88-28-82-13-31-36-63 trượt
Dàn đề 36 số 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,93,39 trượt

NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
17/02/2022Bạch thủ lô

Song thủ lô

xiên 2

xiên 3

Dàn đề 10 số

Dàn đề 36 số

16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
Song thủ lô23-32Trúng 32
xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
xiên 370-23-32 Trượt
Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
Song thủ lô89-98Trúng 98
xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
xiên 358-89-98trượt
Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt
s666